<li id="gpmk0"><object id="gpmk0"></object></li>
 • <em id="gpmk0"></em><em id="gpmk0"></em>

  
  

  推广 热搜: 农药  除草剂  市场行情  百菌清  山东  杀虫剂  马铃薯  农药市场  百草枯  市场 

  11种农药原药价格下调,都有谁?

     日期:2020-05-12     浏览:1    
   11种农药原药价格下调,都有谁?

  除草剂
  96%精喹禾灵每吨下调5000元,至240000元/吨
  97%硝磺草酮每吨下调5000元,至225000元/吨
  85%二氯喹啉酸每吨下调3000元,至172000元/吨
  名称
  含量
  /剂型
  04.25-04.30价格
  元/吨(千升)
  05.01-05.07价格
  元/吨(千升)
  备注
  草甘膦
  95%TC
  20800
  20800
  价格稳定,供货稳定
  2,4-D
  98%TC
  15500
  15500
  价格稳定,供货偏紧
  敌草快
  40%母液
  36000
  36000
  价格稳定,供货稳定
  乙氧氟草醚
  96%TC
  175000
  175000
  价格稳定,供货稳定
  草铵膦
  95%TC
  130000
  130000
  价格稳定,供货紧张
  精喹禾灵
  96%TC
  245000
  240000
  价格下调,供货稳定
  烟嘧磺隆
  95%TC
  370000
  370000
  价格稳定,供货紧张
  莠去津
  97%TC
  17000
  17000
  价格稳定,供货稳定
  西马津
  97%TC
  22000
  22000
  价格稳定,供货稳定
  烯草酮原药
  90%TC
  140000
  140000
  价格稳定,供货紧张
  氰氟草酯
  97%TC
  158000
  158000
  价格稳定,供货稳定
  炔草酯
  96%TC
  300000
  300000
  价格稳定,供货稳定
  炔草酯
  95%TC
  295000
  295000
  价格稳定,供货稳定
  解毒喹
  96%TC
  180000
  180000
  价格稳定,供货稳定
  氯氟吡氧乙酸
  97%TC
  220000
  220000
  价格稳定,供货紧张
  双草醚
  96%TC
  300000
  300000
  价格稳定,供货稳定
  硝磺草酮
  97%TC
  230000
  225000
  价格下调,供货稳定
  丙草胺
  95%TC
  33000
  33000
  价格稳定,供货稳定
  异丙甲草胺
  96%TC
  23000
  23000
  价格稳定,供货稳定
  精噁唑禾草灵
  95%TC
  280000
  280000
  价格稳定,供货稳定
  高效氟吡甲禾灵
  97%TC
  200000
  200000
  价格稳定,供货稳定
  灭草松
  95%TC
  105000
  105000
  价格稳定,供货稳定
  乙草胺
  92%TC
  20000
  20000
  价格稳定,供货偏紧
  丁草胺
  92%TC
  20000
  20000
  价格稳定,供货稳定
  二氯喹啉酸
  95%TC
  255000
  255000
  价格稳定,供货偏紧
  二氯喹啉酸
  85%TC
  175000(折百)
  172000(折百)
  价格下调,供货偏紧
  氟乐灵
  97%TC
  45000
  45000
  价格稳定,供货紧张
  氟磺胺草醚
  96%TC
  95000
  95000
  价格稳定,供货稳定
  敌草隆
  97%TC
  37000
  37000
  价格稳定,供货稳定
  苄嘧磺隆
  96%TC
  195000
  195000
  价格稳定,供货偏紧
  噁草酮
  95%TC
  330000
  330000
  价格稳定,供货偏紧
  二甲戊灵
  96%TC
  48000
  48000
  价格稳定,供货紧张
  杀虫剂
  96%高效氯氟氰菊酯每吨下调6000元,至210000元/吨
  97%吡虫啉每吨下调2000元,至118000元/吨
  97%毒死蜱每吨下调1000元,至44000元/吨
  97%虱螨脲每吨下调5000元,至370000元/吨
  97%噻嗪酮每吨下调1000元,至73000元/吨
  名称
  含量
  /剂型
  04.25-04.30价格
  元/吨(千升)
  5.01-5.07价格
  元/吨(千升)
  备注
  高效氯氟氰菊酯
  96%TC
  216000
  210000
  价格下调,供货稳定
  联苯菊酯
  96%TC
  220000
  220000
  价格稳定,供货稳定
  吡虫啉
  97%TC
  120000
  118000
  价格下调,供货稳定
  啶虫脒
  97%TC
  130000
  130000
  价格稳定,供货稳定
  噻虫嗪
  96%TC
  95000
  95000
  价格稳定,供货偏紧
  噻虫胺
  97%TC
  150000
  150000
  价格稳定,供货稳定
  烯啶虫胺
  97%TC
  190000
  190000
  价格稳定,供货稳定
  吡蚜酮
  97%TC
  225000(折百)
  225000(折百)
  价格稳定,供货紧张
  氟虫腈
  95%TC
  790000
  690000
  价格稳定,供货稳定
  溴虫腈
  97%TC
  260000
  260000
  价格稳定,供货稳定
  阿维精粉
  95%TC
  680000
  680000
  价格稳定,供货稳定
  甲维盐
  70%TC
  1020000
  1020000
  价格稳定,供货稳定
  螺螨酯
  97%TC
  140000
  140000
  价格稳定,供货偏紧
  乙螨唑
  96%TC
  360000
  360000
  价格稳定,供货稳定
  哒螨灵
  97%TC
  110000
  110000
  价格稳定,供货偏紧
  哒螨灵
  96%TC
  110000
  110000
  价格稳定,供货偏紧
  辛硫磷
  95%TC
  35000(折百价格)
  35000(折百价格)
  价格稳定,供货稳定
  丙溴磷
  90%TC
  63000
  63000
  价格稳定,供货稳定
  丙溴磷
  94%TC
  65000
  65000
  价格稳定,供货稳定
  毒死蜱
  97%TC
  45000
  44000
  价格下调,供货稳定
  乙酰甲胺磷
  97%TC
  55000
  55000
  价格稳定,供货偏紧
  乙酰甲胺磷
  98%TC
  56000
  56000
  价格稳定,供货偏紧
  马拉硫磷
  95%TC
  29000
  29000
  价格稳定,供货稳定
  马拉硫磷
  90%TC
  28000
  28000
  价格稳定,供货稳定
  杀螟单
  98%TC
  135000
  135000
  价格稳定,供货偏紧
  杀虫单
  95%TC
  40000
  40000
  价格稳定,供货偏紧
  杀虫单
  90%TC
  38500
  38500
  价格稳定,供货偏紧
  茚虫威
  95%TC(3:1)
  840000
  840000
  价格稳定,供货稳定
  茚虫威
  95%TC(9:1)
  1000000
  1000000
  价格稳定,供货稳定
  炔螨特
  90%TC
  40000
  40000
  价格稳定,供货稳定
  伏虫隆
  98%TC
  500000
  500000
  价格稳定,供货稳定
  克百威
  97%TC
  110000
  110000
  价格稳定,供货稳定
  丁硫克百威
  92%TC
  110000
  110000
  价格稳定,供货稳定
  虱螨脲
  97%TC
  375000
  370000
  价格下调,供货稳定
  噻嗪酮
  97%TC
  74000
  73000
  价格下调,供货稳定
  四聚乙醛
  99%TC
  28000
  28000
  价格稳定,供货稳定
  吡丙醚
  95%TC
  190000
  190000
  价格稳定,供货稳定
  杀菌剂
  97%咪鲜胺每吨下调3000元,至135000元/吨

  96%噻呋酰胺每吨下调5000元,至305000元/吨

  97%噁霉灵每吨下调3000元,至122000元/吨

  名称
  含量
  /剂型
  04.25-04.30价格
  元/吨(千升)
  05.01-05.07价格
  元/吨(千升)
  备注
  苯醚甲环唑
  96%TC
  265000
  265000
  价格稳定,供货紧张
  丙环唑
  95%TC
  95000
  95000
  价格稳定,供货稳定
  环唑醇
  95%TC
  490000
  490000
  价格稳定,供货稳定
  戊唑醇
  97%TC
  180000
  180000
  价格稳定,供货稳定
  三环唑
  95%TC
  80000
  80000
  价格稳定,供货稳定
  己唑醇
  96%TC
  160000
  160000
  价格稳定,供货偏紧
  三唑酮
  95%TC
  80000
  80000
  价格稳定,供货稳定
  氟环唑
  95%TC
  790000
  790000
  价格稳定,供货稳定
  氟硅唑
  95%TC
  420000
  420000
  价格稳定,供货偏紧
  多效唑
  90%TC
  80000(折百)
  80000(折百)
  价格稳定,供货稳定
  多效唑
  95%TC
  86000
  86000
  价格稳定,供货稳定
  咪鲜胺
  97%TC
  138000
  135000
  价格下调,供货稳定
  咪鲜胺
  96%TC
  138000
  135000
  价格下调,供货稳定
  嘧菌酯
  98%TC
  260000
  260000
  价格稳定,供货稳定
  吡唑醚菌酯
  97%TC
  190000
  190000
  价格稳定,供货稳定
  醚菌酯
  96%TC
  330000
  330000
  价格稳定,供货偏紧
  烯酰吗啉
  98%TC
  165000
  165000
  价格稳定,供货紧张
  甲基硫菌灵
  97%TC
  35000
  35000
  价格稳定,供货偏紧
  多菌灵
  97%TC
  36000
  36000
  价格稳定,供货稳定
  异菌脲
  97%TC
  180000
  180000
  价格稳定,供货偏紧
  噻呋酰胺
  96%TC
  310000
  305000
  价格下调,供货稳定
  噁霉灵
  97%TC
  125000
  122000
  价格下调,供货稳定
  福美双
  97%TC
  12000
  12000
  价格稳定,供货稳定
  甲霜灵
  98%TC
  98000
  98000
  价格稳定,供货稳定
  啶氧菌酯
  97%TC
  460000
  460000
  价格稳定,供货稳定
  肟菌酯
  95%TC
  580000
  580000
  价格稳定,供货偏紧
  啶酰菌胺
  95%TC
  340000
  340000
  价格稳定,供货稳定
  乙霉威
  95%TC
  145000
  145000
  价格稳定,供货偏紧
  咯菌腈
  98%TC
  940000
  940000
  价格稳定,供货稳定
  中间体

  名称
  含量
  /剂型
  04.24-04.30价格
  元/吨(千升)
  05.01-05.07价格
  元/吨(千升)
  备注
  乙基氯化物
  98%TC
  17500
  17500
  价格稳定,供货稳定
  CCMP
  94%TC
  100000
  100000
  价格稳定,供货稳定
  CCMT
  98%TC
  64000
  64000
  价格稳定,供货偏紧
  噁二嗪
  98%TC
  32000
  32000
  价格稳定,供货稳定
  三氮唑
  95%TC
  26000
  26000
  价格稳定,供货稳定
  三氮唑
  99%TC
  28000
  28000
  价格稳定,供货稳定
  咪唑烷
  95%TC
  33000
  33000
  价格稳定,供货稳定
  氰基乙酯
  97%TC
  50000
  50000
  价格稳定,供货偏紧
  三氟氯菊酸 
  97%TC
  170000
  170000
  价格稳定,供货稳定
  双甘膦
  97%TC
  16500
  16500
  价格稳定,供货稳定
  醚醛
  97%TC
  100000
  100000
  价格稳定,供货偏紧
  三聚氯氰
  96%TC
  13500
  13500
  价格稳定,供货稳定
  胺醚
  95%TC
  35000
  35000
  价格稳定,供货偏紧
  邻氯苯酚
  98%TC
  12000
  12000
  价格稳定,供货稳定
  精胺
  98%TC
  26000
  26000
  价格稳定,供货偏紧
  二甲基亚砜
  99.9%TC
  11000
  12000
  价格稳定,供货偏紧
  DMF
  99.9%TC
  5000
  5000
  价格稳定,供货稳定
  甲基硝基胍
  99%TC
  30000
  30000
  价格稳定,供货稳定
  本文独家来源:农资导报农药市场分析中心,内容仅供参考,不构成任何投资建议。https://mp.weixin.qq.com/s/5bckdgeNWogPpMxShder6A
   

  特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


  相关行情
  推荐行情
  点击排行
  网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备19036767号-1
   
  伊播影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>